Αναρτήσεις

ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ: ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΕ